Showcase: Werken bij 's-Hertogenbosch

Het arbeidsmarktplatform van de gemeente ’s-Hertogenbosch combineert de mogelijkheden van een professionele WerkenBij-site en een Inhuurdesk voor de personele inhuur van derden. Op deze wijze profileert de gemeente zich als aantrekkelijk werkgever binnen de arbeidsmarkt. Door directe koppelingen met het gezamenlijke platform Werken In Noordoost-Brabant zijn de actuele vacatures en opdrachten ook op deze website gepubliceerd.
Bezoek deze website

Ruim 200 tevreden klanten

Bekijk al onze klanten
Door: The Solutions Factory | 6 augustus 2020 - 12:02

De hittegolf is begonnen, de stranden liggen vol, veel mensen genieten nu van hun welverdiende vakantiedagen. Wij bij The Solutions Factory hebben juist deze periode gebruikt om ons InhuurCenter te voorzien van een update.

Graag informeren we je over de zomer release die volgende week, week 33 uitgeleverd wordt. In deze release zullen diverse nieuwe features en optimalisaties worden doorgevoerd. In deze nieuwsupdate lees je hier meer over.


Nieuwe features

Inhuurproces

 • Optionele mogelijkheid een bericht te versturen aan de reservebank bij afronding eerste beoordelingsronde.
 • Uitbreiding vierogenprincipe ten behoeve van het beoordelen van offertes. Managers hebben nu na opening van de offertekluis inzicht in alle binnengekomen offertes.
 • Binnen offerte meer heldere vastlegging reden van vroegtijdige uitsluiting bijvoorbeeld bij het niet voldoen aan een eis.
 • Introductie maximale reactietermijn van 30 dagen in geval van een onvolledig registratieverzoek ten behoeve van een actueel registratieoverzicht.

Contractmanagement/ Urenregistratie module

 • Er wordt per leverancier actief gecheckt op reeds gebruikte factuurnummers om dubbele factuurnummers te voorkomen.
 • Bij het verlengen van een contract is er nu de optie om het tarief te indexeren (deze aanpassing wordt vastgelegd in de mutatielog).
 • Bij lopende contracten kan de budgethouder aangepast worden (deze aanpassing wordt vastgelegd in de mutatielog).
 • De startdatum van een contract kan aangepast worden (deze aanpassing wordt vastgelegd in de mutatielog).
 • Voor het toevoegen van gewerkte uren aan een factuur kan er nu een zelfgekozen periode gedefinieerd worden, zodat er bijv. ook per maand gefactureerd kan worden en niet enkel in vaste weken.
 • Budgethouders worden middels een mail tijdig (60 dagen van tevoren) geïnformeerd over aflopende contracten.
 • Er is een nieuwe rapportage bijgekomen m.b.t. lopende contracten.

Optimalisaties

Inhuurproces

 • Bij gunning aan meerdere partijen worden bij de voorlopige gunning nu alle partijen en hun respectievelijke score opgenomen in de mailnotificatie.
 • Het organisatie e-mailadres is vanaf nu te wijzigen binnen de accountinstellingen van de ingelogde gebruiker.

Contractmanagement/ Urenregistratie module

 • Het totaalbedrag van extra factuurregels wordt nu meegenomen in het factuuroverzicht.
 • Diverse dropdown lijsten zijn opgeschoond.

Wil je meer informatie over deze release? Neem dan contact op met ons Supportteam.

Een zonnige groet namens het team van TSF!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief