The Solutions Factory introduceert nieuwe module ‘Anoniem solliciteren’

Binnen een groeiend aantal overheden wordt er gesproken over het al dan niet uitvoeren van een proef met anoniem solliciteren. Op deze wijze willen organisaties inzicht krijgen in hoeverre er sprake is van arbeidsmarktdiscriminatie.

Diverse organisaties hebben inmiddels een proef met anoniem solliciteren gedaan of verwachten binnenkort zo’n proef uit te gaan voeren.

Om organisaties te voorzien in een effectieve digitale oplossing waarbij de anonimiteit van de sollicitatiegegevens wordt geborgd ontwikkelt The Solutions Factory op dit moment een additionele module voor haar bestaande klanten. Naar verwachting is deze module medio april beschikbaar.

Is anoniem solliciteren een actueel onderwerp binnen uw organisatie en wilt u meer weten over de digitale ondersteuning die onze module biedt? Neem dan contact op met Peter de Wit via peter.dewit@thesolutionsfactory.nl of telefonisch 06 158 399 56